Material

 

Chakran 

Material om våra chakran.
Balanserade, obalanserande och blockerade chakran.
Beskrivit våra 7 största chakran.
Om 10 mindre chakran i kroppen.

21 sidor.
Pris: 150 kronor.

 

 

Material om meditation
Innehåller:
Om meditation
När kan meditation hjälpa dig
Vad händer med kroppen när vi mediterar
Inför meditation
Efter meditation

5 sidor.

Pris: 50 Kronor

 

 

Meditationer

Grottmeditaion
Tacksamhetsmeditation
Trädmeditation
Stenmeditation
Klippmeditation
Äta och dricka meditation
Ön meditation
Skogsgläntan
Kloka damens meditation
Färgmeditation

Pris per styck: 50 kronor

 

Lyssna till ditt hjärta och dina känslor.